«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BIO-RIZA ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

  Νομική μορφή, ποιοι συμμετέχουν, αντικείμενο.
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ) Ν. 4019/2011 & Ν.4430/2016 της κατηγορίας «Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» του άρθρου 14 § 2.β του Ν.4430/2016.

Συμμετέχουν: 12 παραγωγοί φρούτων υπερτροφών (Ρόδια, Κυδώνια, Αρώνια κά) και Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών (Τσάι του Βουνού, Φασκόμηλο, Χαμομήλι, Ρίγανη, Σπαθόχορτο κ.α.), κάτοικοι Ριζών Χαλκιδικής.

Σκοπός:

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο

ε. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών

στ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας

ζ. Εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός

η. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση των τοπικών προϊόντων

θ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια

Αντικείμενο:

α) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση τοπικών Δενδροκομικών Υπερτροφικών Προϊόντων

β) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση τοπικών Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών

γ) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση τοπικών Μελισσοκομικών Προϊόντων

δ) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση τοπικών Εξειδικευμένων Προϊόντων Ζωϊκής Παραγωγής

ε) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση τοπικών Δημητριακών, Ζυμαρικών & Γλυκών

στ) Διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση λαχανικών και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων

ζ) Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης παραγωγής προϊόντων

η) Τουριστική αξιοποίηση τοπικών περιοχών Φυσικού Κάλλους

θ) Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων προβολής των ανωτέρω δραστηριοτήτων

  Πως γεννήθηκε η ιδέα και από ποιους; Θεωρείτε ότι αποτελεί «αντιγραφή» καλής πρακτικής από το εξωτερικό/εσωτερικό;
Η ιδέα γεννήθηκε το 2012 από μία ομάδα νέων και μεγαλύτερων ανθρώπων των Ριζών, που έχουν ασχοληθεί με τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας είτε ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του αποτυχημένου μέχρι και σήμερα Αγροτικού Συνεταιριστικού Κινήματος στην Ελλάδα, είτε ως επιχειρηματίες στην ευρύτερη αγορά, προκειμένου να δρομολογηθεί μια διέξοδος στο «πρόβλημα/ανάγκη», που περιγράφουμε σαν απάντηση στο επόμενο ερώτημα.

Αναλύθηκαν διάφορες μορφές συνεργασίας, όπως οι Ομάδες Παραγωγών της Αγροτικής Συνεταιριστικής νομοθεσίας, οι προβλεπόμενες εταιρικές μορφές τόσο του Αστικού όσο και του Εμπορικού Δικαίου (Αστικοί Συνεταιρισμοί, Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και με δεδομένη την οικονομική κρίση και την αδυναμία κεφαλαιακής επάρκειας, επιλέχτηκε η δομή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, όπως προβλέπονταν στον πρόσφατο, την εποχή εκείνη, Νόμο 4019/2011.

Δεν θεωρούμε ότι το εγχείρημά μας, με τον τρόπο που το υλοποιούμε, αποτελεί κάποια «αντιγραφή». Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα που μας εμπνέουν, όπως είναι συνεταιρισμός Mondragon Corporacion Cooperativa στην Ισπανία http://www.proskalo.net/2011/05/mondragon.html .

Περισσότερο πάντως μας ταιριάζουν και μας εμπνέουν οι ίδιες οι επτά Αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,, όπως συμφωνήθηκαν από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία ICA (International Cooperative Alliance).

Ποιο «πρόβλημα / ανάγκη» (τοπικού επιπέδου) επεδίωξε να λύσει;
Το βασικό πρόβλημα προέκυψε ματά την κατάργηση (σχεδόν απαγόρευση) της καλλιέργειας καπνού στην περιοχή μας, η οποία ήταν από τις βασικές πηγές εισοδήματος των κατοίκων. Έτσι προέκυψε μία τεράστια εισοδηματική απώλεια και ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο σχολάζον και αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή αυτή.

 Η πρωτοβουλία μας για την ίδρυση της BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ. προσπαθεί αφενός να καλύψει αυτό το εισοδηματικό κενό και αφετέρου να αξιοποιήσει αυτό το παραγωγικό δυναμικό και με την έννοια αυτή να διασφαλίσει την Κοινωνική συνοχή και ισορροπία.

Ποιες ικανότητες των μελών ή/και χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας αξιοποιήθηκαν;
Οι ικανότητες των μελών μας συνίστανται στη μεγάλη εμπειρία που τους έδωσε η καλλιέργεια καπνού για τέσσερις (4) γενιές. Η καλλιέργεια των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με την καπνοκαλλιέργεια.

Ταυτόχρονα μέλη μας είναι και πρόσωπα με γνώσεις και εμπειρία τόσο στη μεταποίηση, όσο και στην εμπορία αγροτικών, αλλά και μεταποιημένων προϊόντων, έχοντας διατελεσει στελέχη (ακόμα και σήμερα) γνωστών βιομηχανικών επιχειρήσεων και μεγάλων δικτύων διανομής αγαθών.

Επί πλέον η BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ανάδειξης του πολιτιστικού δυναμικού (αποθέματος) της περιοχής. Ήδη έχει πραγματοποιήσει σχετικές εκδηλώσεις (γιορτές) για τρείς συνεχόμενες χρονιές και ταυτόχρονα επιδιώκει την ανάδειξη μνημείων και τοπίων φυσικού κάλλους της περιοχής στα πλάισια προτάσεων Αγροτουρισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους.

Με ποιους συνεργάζεται;
Για την τεκμηρίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας συνεργαζόμαστε με τον Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, Καθ. ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ και Καθ. ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟ, τους οποίους καλέσαμε και ξεναγήσαμε στις καλλιέργειές μας, από όπου έλαβαν δείγματα γενετικού υλικού και έκαναν ταυτοποίηση των ποικιλών για είδη ΑΦΦ, που καλλιεργούμε. Επίσης έχουμε επαφή με την Καθ. ΜΑΝΤΩ ΛΑΖΑΡΗ του Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, της οποίας παρακολουθήσαμε αρκετά σεμινάρια και παρουσιάσεις και της οποίας τις επιστημονικές εργασίες και ανακοινώσεις χρησιμοποιούμε για την τεκμηρίωση των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των προϊόντων μας. Μία ενδεικτική εργασία θα βρείτε στο link http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/filladio-aromatika.pdf

Από πλευράς συνδικαλισμού η BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ συμμετέχει (όπως αναφέρουμε πιο κάτω στην ερώτηση για τη δικτύωση) ως μέλος στο «Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ Κεντρικής Μακεδονίας» (ΔΙΚΚΕΜ).

Πέραν αυτού η BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ. είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (ΕΑΦΦΕ) και μάλιστα μέλη μας συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. http://www.eaffe.org/2014/06/blog-post.html

  Ποιος ο κοινωνικός αντίκτυπος της;
Η δομή και η λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως είναι μία Κοιν.Σ.Επ. προϋποθέτει εξ ορισμού την καλλιέργεια αισθήματος αλληλεγγύης, υποστήριξης, εμπιστοσύνης, κοινωνικής αποδοχής και αναγνώρισης της δράσης της στην τοπική και τη ευρύτερη κοινωνία. Η δική μας τοπική και η γύρω κοινωνία γνωρίζει την ύπαρξη, τους ανθρώπους, τους σκοπούς της και τα οφέλη που απορρέουν από τη λειτουργία της BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ. μέσα από τη διενέργεια των εκδηλώσεων που αναφέρουμε παραπάνω στην απάντηση στο τέταρτο ερώτημά σας.

Ούτε η εφαρμογή των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αλλά ούτε και το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και εκτελεστικές Υπουργικές Αποφάσεις) επιτρέπουν στη BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ. να αποτελεί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 12 επαγγελματιών που εφαρμόζουν μια καινοτόμα επιχειρηματική δράση. Μόνιμη επιδίωξή μας είναι η αύξηση του αριθμού των μελών μας. Το ιστορικό της λειτουργίας μας άλλωστε το αποδεικνύει. Ξεκινήσαμε με επτά ιδρυτικά μέλη και ήδη τα μέλη μας είναι δώδεκα και η προσπάθειά μας αυτή συνεχίζεται.

Θα την χαρακτηρίζατε καινοτόμα; Γιατί;
Ναι, με την έννοια ότι ενώ τα μέλη μας μεχρι τώρα ήταν μόνο παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, τώρα καλούνται να γίνουν και μεταποιητές, έμποροι ακόμα και εξαγωγείς της παραγωγής μας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ριζά Χαλκιδικής
Δήμος Πολυγύρου
Τ.Κ. 630 73
τηλέφωνο: 6937317849
ΑΦΜ: 998247761

Τα Cookies μας επιτρέπουν να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας συμφωνείτε με την ενεργοποίηση cookies.
Ok